Kadry i Płace

Funkcjonalności, których potrzebujesz

Zobacz, jakie elementy systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central możesz wykorzystać do usprawnienia pracy w swojej firmie.

Przewiń po więcej arrow_downward

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rozbudowana ewidencja zasobów ludzkich

System pozwala na tworzenie szczegółowych kartotek pracowników z przejrzyście pogrupowanymi danymi, takimi jak dane osobowe i adresowe, urlopy, konta bankowe, pożyczki, ewidencja czasu pracy, historia zatrudnienia, czy badania okresowe.

Dokumenty kadrowe

Moduł Kadry i Płace w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central (dotychczas Microsoft Dynamics NAV) zawiera wbudowany zestaw wzorów wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwa, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne), a także daje możliwość tworzenia własnych szablonów. Umożliwia tworzenie, ewidencję i archiwizację wszystkich dokumentów.

Automatyczne powiadomienia

Moduł posiada wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych, np. informacja o konieczności wystawienia świadectwa pracy po rozwiązaniu umowy, konieczności przeprowadzenia badań okresowych, itd.

Ewidencja czasu pracy

Umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji godzin przepracowanych, nadgodzin dziennych i średniotygodniowych, czy godzin nocnych, możliwe jest także zintegrowanie systemu z czytnikami rejestrującymi czas pracy.

Rejestr nieobecności

Narzędzia systemu umożliwiają automatyczne rozliczanie przysługującego urlopu, rejestrację zwolnień lekarskich, opieki nad chorym dzieckiem i innych nieobecności, a także wyliczanie ekwiwalentów za urlop niewykorzystany.

Planowanie

System udostępnia wszelkie niezbędne dane do tworzenia planów czasu pracy i obsługuje wiele systemów rozliczania czasu pracy w zależności od rodzaju umowy.

Umowy

Zatrudnienie pracownika

System obsługuje wszystkie elementy związane z zatrudnianiem nowego pracownika poprzez rozbudowaną kartotekę, zawierającą wszystkie dane wraz z historią zatrudnienia (także u poprzednich pracodawców), kursów, zdobytych kwalifikacji. Z pomocą systemu możliwe jest zarządzanie listami płac i przelewami, a także naliczanie wymaganych świadczeń, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz obsługę deklaracji podatkowych, dzięki integracji z programem Płatnik.

Zwolnienie pracownika

Możliwe jest zdefiniowanie systemu przypomnień kadrowych, związanych z rozwiązaniem umowy z pracownikiem, dotyczących wymaganych dokumentów, takich jak świadectwo pracy.

Ewidencja umów o pracę, zleceń i o dzieło

System tworzy pełną ewidencję, zawierającą wszystkie umowy o pracę i umowy cywilnoprawne wraz z aneksami, umożliwia także tworzenie wydruków umów i aneksów (ich obsługę ułatwiają definiowalne szablony wydruków umów).

Naliczanie wynagrodzeń

Obsługa listy płac

System umożliwia definiowanie składników płacowych z wartościami kwotowymi, zawierającymi formuły lub skrypty pobierające wartości również z aplikacji zewnętrznych. Posiadają one rozbudowane możliwości parametryzacji. Wartości składników mogą być określane globalnie, ale także dla działów lub poszczególnych pracowników. Narzędzia do zarządzania listami płac umożliwiają szereg operacji zbiorczych, pozwalających na łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń, a także operacje indywidualne dla każdego pracownika do rozliczania ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych, itd.

Akcje automatyczne

System umożliwia automatyzację naliczania oraz wypłaty wynagrodzeń, posiada rozbudowany i intuicyjny kreator list płac, system przypomnień, a także narzędzia do przelewów elektronicznych, zintegrowanych z bankowością elektroniczną.

Raporty i dokumenty

System umożliwia generowanie wielu różnych raportów i dokumentów, takich jak:

 • Szczegółowa lista płac/rachunków
 • Skrócona lista płac/rachunków (do kasy)
 • Odcinki z wypłat
 • Deklaracje skarbowe
 • Polecenia przelewu
 • Deklaracje ZUS
 • Karty przychodów
 • Karty wynagrodzeń
 • Umowy o pracę
 • Umowy cywilnoprawne
 • Aneksy do umów
 • Świadectwa pracy
 • Zaświadczenia
chat_bubble_outline call calculator