Integracja z systemem sprzedażowym – część 3

Masz sprawdzony system sprzedażowy, ale jednocześnie planujesz wdrożyć system ERP i chcesz, aby płynnie ze sobą współpracowały? A może pracujesz na nich oddzielnie i masz dość podwójnego wprowadzania danych? Przychodzimy z rozwiązaniem, przedstawiając kolejny artykuł z serii „Integracja z systemem sprzedażowym”, w którym pokazujemy nasze autorskie integracje, na bazie tych wykonanych dla naszych klientów.

Rozwiązanie, które chcemy dzisiaj zaprezentować, pozwala na:

 • import dokumentów, takich jak faktury, noty obciążeniowe, faktury korygujące sprzedaży;
 • automatyczny import/aktualizacja danych nabywców - na podstawie danych z dokumentów tworzenie lub aktualizowanie kartotek nabywców;
 • walidację danych – sprawdzanie poprawności i kompletności wszystkich danych za pomocą ustawionych filtrów i tworzy faktury, jest to proces możliwy do wykonania do wszystkich dokumentów na raz, do momentu poprawienia błędu nie jest możliwe zaksięgowanie dokumentu;
 • sprawną i płynną pracę – dzięki temu, że blokowane są tylko błędne dane, a na pozostałych można bez przeszkód przeprowadzać operacje;
 • księgowanie seryjne – możliwość zaksięgowania na raz większej ilości dokumentów;
 • utworzenie kolejki zleceń, o dowolnej porze i częstotliwości, która automatyzuje i znacznie ułatwia proces importu i księgowania dokumentów.

Na poniższych zrzutach ekranu przedstawiamy przykładowe tabele w Business Central zestawiające dane z importu nabywców oraz faktur. Kolumna Status pokazuje, czy dane zostały zwalidowane, odpowiedni klient lub dokument są utworzone, czy też pojawił się jakiś błąd. W tym ostatnim przypadku widzimy również jego opis, możemy więc w łatwy sposób go skorygować.


Rozwiązanie wśród licznych zalet ma bardzo prostą obsługę, ponieważ błędy widoczne są w jednym miejscu, od razu po zalogowaniu, na głównym pulpicie systemu. Ponadto gwarantuje oszczędność czasu, ponieważ nie trzeba przepisywać ręcznie danych, a także mniejszą ilość błędów, dzięki w pełni zautomatyzowanym procesom. Nie trzeba samodzielnie sprawdzać poprawności danych, system może zrobić to za nas.

Wśród licznych metod integracji z systemem sprzedażowym, z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Jeśli nie udało Ci się jeszcze zapoznać z naszymi poprzednimi wpisami, koniecznie zajrzyj tu i tu. Możemy jedno z takich rozwiązań wdrożyć w Twojej firmie lub zaproponować inne, specjalnie dostosowane do używanego systemu sprzedażowego i Twoich potrzeb. W celu omówienia szczegółów zapraszamy do wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Katarzyna Nowak
Power BI Consultant

Opublikowano


Harmonogramowanie produkcji – czym jest? Dlaczego pomoże zwiększyć wydajność

Jednym ze sposobów na zwiększenie wydajności pracy jest harmonogramowanie produkcji. Narzędzie to pozwala na optymalizację procesów, zmniejszenie przestojów oraz redukcję kosztów. W nowoczesnych zakładach harmonogramowanie zadań odbywa się przy użyciu zintegrowanych systemów zarządzania produkcją klasy ERP.

Harmonogramowanie produkcji – na czym polega?

Harmonogramowanie produkcji polega na przydzieleniu określonych zasobów do konkretnych zleceń produkcyjnych. Służy do alokacji materiałów, półproduktów, maszyn lub urządzeń, a także planowania zasobów ludzkich i procesów. Celem harmonogramowania jest jak najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Pozwala na dzielenie zleceń na mniejsze partie produkcyjne. Należy przy tym pamiętać, aby dla każdej serii został przypisany termin rozpoczęcia i zakończenia produkcji na poszczególnych maszynach.

Harmonogramowanie ułatwia kontrolowanie, optymalizowanie procesów i zarządzanie cyklem produkcyjnym. Przyczynia się także do redukcji kosztów w przedsiębiorstwie i zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Harmonogramowanie a planowanie produkcji – różnice

Czasami pojęcia harmonogramowanie i planowanie produkcji stosowane są zamiennie. Jest to oczywiście błąd, ponieważ każda z tych definicji ma inne znaczenie. Planowanie określa przede wszystkim co, kiedy i w jakich ilościach ma zostać wykonane przy dostępnych zasobach. Planiści nie przywiązują dużej wagi do szczegółów, skupiając się przede wszystkim na średnio- i długoterminowych celach.

Natomiast harmonogramowanie dotyczy przede wszystkim metod i najlepszego sposobu wykorzystania dostępnych zasobów. Polega na określeniu partii produkcyjnej i przypisaniu jej do konkretnej maszyny. Podczas harmonogramowania należy również uwzględnić wiele czynników, w tym między innymi skutki zmian w produkcji, przerwy, awarie maszyn czy opóźnienia dostaw.

Cztery etapy harmonogramowania produkcji

Harmonogramowanie to ciągły proces, który można podzielić na cztery etapy.

 1. Planowanie – polega na określeniu, jaka ilość towaru ma zostać wyprodukowana w danym momencie. Uwzględnia się przy tym przede wszystkim dostępne zasoby, moce przerobowe, a także kwestie organizacyjne i ekonomiczne. Założenia planistyczne podlegają ciągłej kontroli pod kątem realizacji podjętych zadań.
 2. Opracowanie marszruty produkcyjnej, która wyznacza kolejność działań niezbędnych do wytworzenia produktu lub wariantu produktu. Dla każdej operacji marszruta określa wymagane zasoby operacyjne, a także czas potrzebny na przygotowanie maszyny do obróbki i wykonanie operacji. Marszruta produkcyjna występuje w kilku wariantach – może być prosta, równoległa lub sieciowa. Tworzona jest dla wielu produktów lub tylko jednego wyrobu. Można również przygotować kilka marszrut dla tego samego produktu.
 3. Stworzenie szczegółowego harmonogramu w oparciu o dostępne zasoby. Na tym etapie powstaje receptura produktu, dzięki której wiadomo jakie materiały i środki zostaną użyte w procesie produkcji. Harmonogram informuje również, co ma być robione, kiedy i w jakich ilościach. Uporządkowuje również kolejność wykonania operacji wraz z przypisaniem ich do konkretnych maszyn.
 4. Realizacja, czyli wykonanie planu produkcyjnego zgodnie z opracowanym harmonogramem. Jeśli wszystkie wcześniejsze etapy zostały dobrze przygotowane, proces produkcji powinien przebiegać bez większych zakłóceń. Pewnych sytuacji nie da się jednak całkowicie przewidzieć, dlatego dopuszczalne są niewielkie odstępstwa i modyfikacje harmonogramów.

Typy harmonogramowania produkcji

Wyróżnić można dwa główne typy harmonogramowania: ogólne i szczegółowe. Jak wskazuje na to nazwa, pierwsze z nich polega na bardziej ramowym przypisaniu zasobów do poszczególnych zadań produkcyjnych. Koncentruje się na alokacji środków w dłuższym horyzoncie czasowym.

Z kolei harmonogramowanie szczegółowe to już precyzyjne zaplanowanie konkretnych zleceń produkcyjnych. Określa, co ma być wykonane, na jakich maszynach i kiedy, w oparciu o dostępne zasoby. Harmonogramowanie szczegółowe skupia się na bieżącej produkcji i szybkim reagowaniu w przypadku wystąpienia zakłóceń.

Zarządzanie procesem produkcji w MS Dynamics 365 Business Central

W dobie globalizacji firmy mają dostęp do różnych technologii oraz materiałów, które często są dostarczane z odległych zakątków świata. Przedsiębiorstwa współpracują przeważnie z wieloma kontrahentami i muszą się liczyć ze zmiennością warunków rynkowych.

Trudno więc sobie wyobrazić zarządzanie produkcją i łańcuchem dostaw bez nowoczesnych narzędzi informatycznych. W celu usprawnienia procesów w firmie warto wdrożyć system zarządzania produkcją MS Dynamics 365 Business Central. Jest to program ERP, przy pomocy którego można tworzyć harmonogramy, marszruty produkcyjne i wiele innych przydatnych narzędzi.

Moduł Produkcja w MS Dynamics 365 Business Central składa się z następujących elementów:

 • projektowanie produktu,
 • zdolności produkcyjne,
 • planowanie,
 • zlecenia produkcyjne,
 • koszty.

Dzięki dostępnym funkcjom można efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem, co prowadzi do zwiększenia wydajności i optymalizacji procesów produkcyjnych. Moduł zapewnia również szczegółowy wgląd do informacji na każdym etapie produkcji. Ułatwia proces planowania i dokonywanie ewentualnych korekt w harmonogramach.

Moduł Produkcja można bez problemu łączyć z innymi modułami MS Dynamics 365 Business Central. Zaletą systemu ERP jest bowiem skalowalność, dlatego można go dostosować do konkretnych wymagań przedsiębiorstwa.

Certyfikowanym przedstawicielem Microsoft jest firma NMI ERP, której wykwalifikowani konsultanci zajmują się wdrażaniem programów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Każda implementacja zaczyna się od przeanalizowania potrzeb przedsiębiorstwa i przygotowania wstępnego projektu. Konsultanci biorą pod uwagę między innymi wielkość zakładu, rodzaj działalności czy obroty firmy.

System zarządzania produkcją ERP zawsze jest dostosowywany do wymagań klienta. Pozwala na bardziej efektywne zarządzanie produkcją i obniżenie kosztów. Jest prosty w obsłudze i posiada wiele przydatnych funkcji.

Opublikowano


Integracja Microsoft Dynamics 365 Sales z Outlookiem

Gdy pracujemy z klientami, codziennie otrzymujemy nowe maile i mimo ich organizacji za pomocą kategorii, możemy mieć problem ze znalezieniem potrzebnych informacji. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy klient wysyła swoje dane adresowe albo ważne informacje dotyczące zamówienia. A następnie dziesięciu innych robi dokładnie to samo. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest zapisywanie ich jako kontakty w systemie CRM. Mamy wtedy dostęp do wszystkich interesujących nas danych w jednym miejscu.

Możemy to zrobić przy pomocy integracji Dynamics 365 Sales z Outlookiem. Dzięki temu unikamy konieczności ręcznego przenoszenia danych, a treści wiadomości są dostępne w obu miejscach. W artykule opiszemy najważniejsze funkcjonalności, jakie daje ta integracja.

Śledzenie maili

Aby uruchomić integrację, administrator CRM musi włączyć opcję integracji ze skrzynką pocztową w ustawieniach systemu.

Po jej wykonaniu, w programie Outlook, na górnym pasku zostaje wyświetlona dodatkowa ikona, „Dynamics 365”. Po jej kliknięciu przenosimy się do okna, gdzie możemy wybrać opcję rozpoczęcia śledzenia wszystkich maili od danego nadawcy. Włączenie tej funkcji powoduje, że każdy nowy mail trafi do systemu CRM oraz zostanie mu przypisana kategoria (oznaczenie kolorowym prostokątem).

Odpisywanie na wiadomości z poziomu systemu CRM

Po dodaniu wiadomości do systemu możemy je wyświetlić, a także od razu na nie odpowiedzieć. Nie ma konieczności przepisywania adresu e-mail, wszystko odbywa się w jednym miejscu i mamy bardzo łatwy dostęp do historii maili, nawet jeśli w skrzynce pocztowej zostaną usunięte.

Automatyczne dodawanie kontaktów

W Outlooku możemy również utworzyć kontakt, co może być przydatne przy pozyskaniu nowego klienta. Możemy podać dane, takie jak imię i nazwisko, stanowisko i dane teleadresowe.

Jest też możliwość dodania terminu w kalendarzu z poziomu Outlooka, np. w celu zorganizowania spotkania, i przeniesienia informacji o nim do systemu CRM.

Wszystkie te informacje możemy następnie wyświetlić w jednym miejscu. Mamy natychmiastowy dostęp nie tylko do danych, ale także pełnej historii maili i utworzonych spotkań.

Integracja systemu CRM ze skrzynką pocztową jest niezbędną funkcją do sprawnego przepływu pracy. Programy Microsoft oferują wiele możliwości, a połączone mogą jeszcze więcej. Dzięki temu nie tylko oszczędzamy czas i minimalizujemy ryzyko popełnienia błędu podczas kopiowania danych, ale także mamy gwarancję tego, że nigdy więcej nie zagubimy ważnego maila.

Jeśli zainteresował Cię ten sposób na usprawnienie codziennej pracy, na naszym blogu znajdziesz ich znacznie więcej, wraz ze szczegółowymi instrukcjami, jak krok po kroku je wdrożyć. A jeśli masz jeszcze jakieś pytania – zapraszamy do kontaktu. Postaramy się na nie odpowiedzieć, a może nawet zaproponować autorską integrację, która rozwiąże pojawiające się problemy. Wybierz ekspertów z dziedziny systemów ERP i zmień swój biznes na dobre!

Mateusz Kubatek
Sales & Marketing Manager

Opublikowano


RapidStart – łatwe przenoszenie dużej ilości danych

Przenoszenie różnego rodzaju danych pomiędzy dwoma systemami lub różnymi firmami może być problematyczne i wymagać żmudnego, ręcznego przepisywania potrzebnych informacji. Na szczęście Microsoft Dynamics 365 Business Central zawiera bardzo przydatne narzędzie, służące do łatwej migracji danych. Za pomocą pakietów konfiguracji Rapid Start możemy przenieść dane pomiędzy dwoma różnymi firmami lub bazami danych, korzystając z arkuszy Excela. Można w ten sposób m.in. wyeksportować oraz zaimportować nie tylko informacje o zapasach, dostawcach i nabywcach, ale także dane dziesiątków innych tabel w systemie ERP.

RapidStart nie tylko oszczędza czas, ze względu na brak konieczności ręcznego uzupełniania danych, ale także gwarantuje wygodę użytkownika. Narzędzie jest bardzo intuicyjne w użytkowaniu, a pojawiające się ewentualnie błędy są dobrze opisane, dzięki czemu można w łatwy sposób je odnaleźć i poprawić. Co więcej, możliwość uzupełniania danych w Excelu sprawia, że dane można zaimportować z innego systemu – wystarczy porównać odpowiednie nagłówki w tabelach.

Eksport/import danych w pojedynczej tabeli na podstawie danych firmy

Pierwszym przykładem sytuacji, w których Rapid Start może okazać się bardzo przydatną funkcją, jest przenoszenie danych o firmie. Na przedstawionym poniżej przykładzie mamy dwie firmy – w jednej z nich pola arkusza są puste, a w drugiej te informacje są uzupełnione. Możemy je znaleźć w ustawieniach.


Aby dokonać eksportu danych, wyszukujemy Pakiety konfiguracji i wybieramy Nowy.

Następnie uzupełniamy obowiązkowe pola, a w wierszach w tabeli, wybieramy Nazwę tabeli. W kolumnie Identyfikator tabeli możemy ją wyszukać. W naszym przypadku będzie to Dane firmy (79). Gdy przejdziemy do następnego wiersza, pola w poprzednim automatycznie się uzupełnią.

Teraz możemy już wyeksportować dane do pliku MS Excel. Klikamy Program Excel, a następnie Eksportuj do programu Excel. Potwierdzamy i zapisujemy tabelę. Możemy ją teraz edytować, dodać lub usunąć niepotrzebne dane.

Aby dokonać importu danych, w Pakietach konfiguracji wybieramy Pakiet, a następnie Importuj z programu Excel. Wybieramy plik, w którym zostały zapisane wcześniej wyeksportowane dane. W oknie podglądu wybieramy Importuj.

W oknie kartoteki pakietu, przy imporcie jednej tabeli wybieramy Funkcje i Zatwierdź relacje, aby zatwierdzić relacje pomiędzy innymi tabelami powiązanymi z tą tabelą. Następnie Zastosuj dane. Ewentualne błędy zostaną pokazane w kolumnie Liczba błędów pakietu. Gdy teraz sprawdzimy Dane firmy, możemy zauważyć, że zostały one zaktualizowane.

 

Błędy

Gdy dokonamy importu z niewłaściwymi danymi, na przykład, gdy zapasu wymienionego na fakturze nie ma w systemie, otrzymamy informację o błędzie. Po kliknięciu pola Liczba błędów pakietu, a następnie Pokaż błąd, otworzy się nowe okno, w którym możemy sprawdzić, które dane są niepoprawne.


 

 

Eksport/import danych z całego pakietu na podstawie ustawień księgowania

RapidStart daje również możliwość przenoszenia danych z całego pakietu, na przykład dwóch tabel powiązanych. Aby rozpocząć eksport, tworzymy nowy pakiet konfiguracyjny. W poniższym przykładzie wykorzystamy dwie tabele: Główne ustawienia księgowania (252) oraz Konto K/G (15).

Po wybraniu Liczba dostępnych pól zostaje wyświetlona lista wszystkich pól tabeli. Po kliknięciu Edytuj listę, możemy zdecydować, jakie wiersze mają się znaleźć w tabeli do eksportu.

Po odświeżeniu zmienia się Liczba włączonych pól.

Teraz, aby wyeksportować cały pakiet, klikamy Akcje, następnie Pakiet i Eksportuj do programu Excel. Podobnie jak w pierwszym przykładzie, zapisujemy plik. Jak widać, w tabeli Główne ustawienia księgowania zostały zachowane tylko te kolumny, które zostały wcześniej zaznaczone.


Możemy teraz edytować dane. Przykładowo usuniemy dane z jednego wiersza.

Aby zaimportować dane, ponownie wybieramy Akcje, Pakiet i następnie Importuj z programu Excel. Możemy teraz sprawdzić, przechodząc do Głównych ustawień księgowania, że w tabeli nie ma już usuniętych danych.

W podobny sposób możemy również wprowadzać nowe faktury zakupów oraz przenosić je między różnymi systemami. Wystarczy, że porównamy nagłówki w wyeksportowanej do Excela tabeli i skopiujemy dane w odpowiednim miejscu.

Podsumowanie

RapidStart upraszcza powtarzające się zadania i jest bardzo przydatnym narzędziem, gdy chcemy przenieść dane z Business Central do Excela lub odwrotnie. Dzięki opcji wykrycia błędów możemy w łatwy sposób je naprawić. Jeśli również chciałbyś oszczędzać czas dzięki MS Dynamics 365 Business Central, skontaktuj się z nami już dziś. Zaproponujemy narzędzia odpowiednio dopasowane do Twoich potrzeb i pomożemy Ci rozwinąć Twoją firmę.

Opublikowano


Funkcjonalność rozksięgowania godzin pracy na poszczególne wiersze zlecenia

W każdej sprawnie działającej firmie bardzo ważnym elementem jest dobrze działający system rejestracji czasu pracy. Pozwala na rozliczanie wynagrodzeń i kosztów produkcji, a pracownikom – ułatwia organizację pracy. Główną zaletą takiego rozwiązania jest prosty sposób weryfikacji przepracowanych godzin, a co za tym idzie, oszczędność środków, poprzez możliwość dokładniejszej kontroli kosztów. Ponadto, zwiększa produktywność u pracowników, ponieważ wiedzą, na jakich obszarach i zadaniach powinni się skupić w danym czasie, a także mogą go lepiej rozplanować i są bardziej zmotywowani do ich realizacji.

System ERP Microsoft Dynamics NAV pozwala na rozliczanie i raportowanie czasu pracy poprzez narzędzie, jakim są Karty Pracy. Umożliwia także rozksięgowanie ich na poszczególne zlecenia. Takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele korzyści: pozwala w przejrzysty sposób monitorować czas pracy na podstawie wykonanych zleceń, oszczędza czas, dzięki intuicyjnym operacjom tworzenia kart pracy i ich akceptacji oraz ułatwia procesy związane z księgowaniem czasu pracy pracownika dla różnych okresów.

Poniższa instrukcja przedstawia, jak od początku do końca wykonać ten proces. Prezentowanym przykładem będzie firma, w której pracownik rozlicza czas jednego tygodnia pracy, w którym przeprowadzał szkolenie.

1. Zaczynamy od ustawień zasobów (pracowników), które będą potrzebne do rozliczenia godzin pracy. Wchodzimy w kartę Ustawienia zasobów, frazę możemy wpisać w wyszukiwarkę w prawym górnym rogu. Pojawia się pole dotyczące kart pracy. Upewniamy się, że we wszystkich polach zostały wybrane następujące opcje:

 • Seria numeracji zasobu: RES (Resource);
 • Seria num. karty czasu pracy: TS (Time Sheet);
 • Pierwszy dzień pracy wg karty czasu pracy: Poniedziałek;
 • Karta pracy według akceptacji zleceń: Zawsze.

Po wybraniu odpowiednich opcji zatwierdzamy je przyciskiem OK.

2. Następnie przechodzimy do Ustawień użytkownika: w tym oknie ustawiamy administratora karty czasu pracy. Po wypełnieniu przez pracownika karty pracy ta osoba będzie odpowiedzialna za jej akceptację.

3. Przechodzimy do karty Zasoby i wybieramy pracownika, dla którego chcemy zmienić ustawienia. W poniższych polach zaznaczamy odpowiednie opcje:

 • Użyj kart czasu pracy: pole zaznaczone;
 • Identyfikator właściciela karty czasu pracy: wybieramy osobę, której godziny pracy będą rozliczane;
 • Identyfikator osoby akceptującej karty czasu pracy: wybieramy osobę, która została wskazana w punkcie 3. jako osoba akceptująca karty czasu pracy.

Następnie uzupełniamy pola w sekcji Fakturowanie, wpisując koszt godzinowy dla danego pracownika oraz koszt pośredni. W polu Gł. tow. grupa księgowa wybieramy USŁUGI. W kolejnym polu automatycznie zostanie ustawiona opcja VAT10.

4. Przechodzimy do zakładki Pracownicy. Po dwukrotnym kliknięciu wybranego pracownika otwiera się nowe okno z jego danymi. W sekcji Administracja, w polu Nr zasobu, wybieramy identyfikator tego pracownika, ustawiony wcześniej w ustawieniach zasobu.

5. Tworzymy nowe zlecenie. Przechodzimy do okna Zlecenia, następnie z górnego paska wybieramy Nowy. W Kartotece zlecenia wypełniamy następujące pola: Nr, Opis i wybieramy Nr odbiorcy faktury. Na tej podstawie automatycznie uzupełnią się pozostałe pola z danymi do faktury. W polu Osoba odpowiedzialna wybieramy ustalonego wcześniej pracownika, którego godziny pracy będą rozliczane, a w polu Menedżer projektu, administratora karty czasu pracy.


6. Następnie przechodzimy do sekcji Zadania, znajdującej się poniżej. Uzupełniamy moduły, z których będzie zbudowane zlecenie (w prezentowanym przykładzie – szkolenie). Dla każdego wiersza wypełniamy pola Nr zadania zlecenia i Opis. Pozostałe pola są nieedytowalne, uzupełnimy je w kolejnym kroku. W tym celu tworzymy Wiersze planowania zlecenia.

7. Otwiera się nowe okno, w którym uzupełniamy następujące dane: Nr zadania zlecenia, Data planowania, Planowana data dostawy oraz Nr, odpowiadający pracownikowi. W kolumnie Ilość wpisujemy ilość godzin pracy, potrzebną na realizację zadania. Pola związane z kosztami uzupełnią się automatycznie, na podstawie wcześniej podanych danych. W ten sposób uzupełniamy wiersze o wszystkie dni pracy i wpisane w kroku 7. zadania. W poniższym przykładzie praca została rozpisana na pięć kolejnych dni. Potwierdzamy, klikając przycisk OK.

8. Po zamknięciu okna, w sekcji zadania pojawią się uzupełnione kolumny Data początkowa, Data końcowa oraz Budżet.

9. Kolejnym krokiem jest wypełnienie Karty czasu pracy. Wypełnia ją pracownik, wpisując przepracowane godziny w danym tygodniu. Aby dodać nową kartę, klikamy Utwórz karty czasu pracy. Pojawia się nowe okno, w którym uzupełniamy pola Data początkowa (tu wpisujemy pierwszy dzień, który ma być rozliczony) i Liczba okresów (kolejnych tygodni do rozliczenia). W sekcji Zasób dodajemy filtrowanie według Nr i pracownika, którego chcemy rozliczyć. Po zatwierdzeniu pojawia się komunikat o utworzeniu kart pracy.


10. Następnie edytujemy kartę czasu pracy. Klikamy nowo utworzoną pozycję i z górnego paska opcję Edytuj kartę czasu pracy. W nowo otwartym oknie uzupełniamy pola: Typ – Zlecenie, Nr zlecenia, Opis oraz pod odpowiednimi dniami tygodnia wpisujemy przepracowane godziny. W celu wysłania do akceptacji, naciskamy przycisk Prześlij.


11. Pojawi się nowe okno, w którym można wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji: wysłanie wszystkich wierszy lub tylko zaznaczonego. Po akceptacji w ostatniej kolumnie stan zmienia się na Zgłoszony. Aby ponownie edytować kartę i zmienić stan na Otwarty, należy wybrać z górnego paska opcję Otwórz ponownie.

12. Aby przełożony mógł zatwierdzić kartę pracy, należy przejść do okna Karta czasu pracy kierownika, wpisując frazę w wyszukiwarce. Nowo uzupełniona karta jest oznaczona w polu Istnieje zgłoszony. Aby ją edytować lub zatwierdzić, wybieramy opcję Edytuj kartę czasu pracy. Następnie, po ewentualnej edycji klikamy Zatwierdź i potwierdzamy wybranie odpowiedniej opcji. Status zmienia się na Zaakceptowany, a po zamknięciu okna widzimy, że karta pracy jest oznaczona w kolumnie Istnieje zatwierdzony. Od tego momentu pracownik nie może już wprowadzać dalszych zmian w tej karcie pracy.13. Aby zaksięgować godziny pracy w systemie, przechodzimy do Dzienników Zleceń. Wybieramy Sugeruj wiersze z kart czasu pracy. Otwiera się nowe okno, w którym ustawiamy Datę początkową i Datę końcową. W polu Filtr numeru zasobu wybieramy pracownika i zatwierdzamy przyciskiem OK. Zostaje utworzona lista z wierszami, każdy z nich jest przypisany innej dacie księgowania.


14. Uzupełniamy kolumnę Typ wiersza i Nr dokumentu, a następnie, aby zaksięgować wiersze, wybieramy opcję Księguj i potwierdzamy. Powinien pojawić się komunikat o pomyślnym zaksięgowaniu wierszy dziennika, a dane w wierszach zostać usunięte.

15. Po przejściu do Zapisów księgi zleceń, możemy sprawdzić, że zostały utworzone nowe wiersze ze wszystkimi danymi.

Narzędzie Karty Czasu Pracy zostało zaprojektowane w przejrzysty i przyjazny dla użytkownika sposób. Przedstawione powyżej rozwiązanie umożliwia rozdzielenie czasu pracy na różne zlecenia, dzięki temu ułatwieniu firma może działać sprawniej, a procesy, związane z rozliczaniem czasu pracy i nie tylko, przebiegają płynniej. Co więcej, ułatwia weryfikację godzin i planowanie pracy pracownikom, a przełożonym – jej kontrolowanie dzięki łatwo i szybko dostępnym danym.

Jeśli też chcesz zwiększyć swój potencjał biznesowy dzięki systemowi ERP, skontaktuj się z nami. Chętnie zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie, dopasowane do potrzeb Twojej firmy, odpowiemy na pytania i rozwiejemy wątpliwości.

Michał Poseniak
Konsultant ERP

Opublikowano


MIGRUJ DO CHMURY

NA KORZYSTNYCH WARUNKACH

 

Jako partner Microsoft możemy zaproponować Wam migrację systemu z wersji stacjonarnej (on premise) do chmury na bardzo korzystnych warunkach finansowych.

Uzyskacie w ten sposób dostęp do rozwiązań dostępnych wyłącznie dla użytkowników modelu SaaS oraz istotne wsparcie Waszego zespołu w pracy z każdego miejsca, w dowolnym czasie.

KORZYŚCI Z MIGRACJI

 • rozkładasz koszty licencji na stałe opłaty miesięczne (subskrypcja)
 • dodatkowe obniżenie kosztów utrzymania chmury ( brak kosztów z utrzymaniem własnej infrastruktury IT)
 • automatyczne aktualizacje do wyższej wersji systemu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 • Nie musisz się już więcej martwić o kopie zapasowe, synchronizacje czy odzyskiwanie danych
 • otrzymasz nawet do 60 % rabatu na licencje dla nowych użytkowników systemu po migracji
 • podczas przygotowania migracji możesz w pełni korzystać z dotychczasowych warunków licencji
 • po migracji zachowasz dotychczasowych licencjonowanych użytkowników
 • zyskujesz dostęp do narzędzi dostępnych jedynie dla użytkowników modelu SaaS, takich jak Power BI, Power Automate i innych
 • korzystasz z najnowszych rozwiązań zabezpieczenia danych Twojej firmy

DLA KOGO SPECJALNA OFERTA CENOWA?

 • dla posiadaczy wersji on-premise MS Dynamics 365 Business Central
 • dla posiadaczy wersji on-premise MS Dynamics NAV
 • zdecydowanych podpisać umowę wstępną na rok oraz opcjonalnie na trzy kolejne lata korzystania z usługi

 

ILE MOŻESZ ZYSKAĆ?

 • od 10% do 40% rabatu od standardowej kwoty kosztów miesięcznych
 • rabat jest uzależniony od wybranych opcji systemu po migracji

 

Jesteś zainteresowany? Umów rozmowę z konsultantem.

 

Opublikowano


Jet Reports

Szczegółowe i kompletne analizy są kluczowe nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim dla firm rozwijających się. Pozwalają one osobom zarządzającym, zapewnić wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego bieżącej kondycji czy procesów jakich w nim zachodzą.

Zaletą analiz biznesowych, czy raportów, jest umożliwienie podejmowania świadomych decyzji zarządczych.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów, NMI ERP oferuje rozwiązania z zakresu raportowania i analiz które dla systemu ERP są doskonałym uzupełnieniem. Najważniejsze cechy Jet Reports to:

 • Intuicyjny - raporty w programie Microsoft Excel
 • Nie wymagający programowania - prosta metoda „przeciągnij i upuść”
 • Dostęp do plików z dowolnego miejsca - pełne zarządzanie
 • Obszerna biblioteka raportów
 • Odświeżanie w czasie rzeczywistym
 • Bez ręcznego eksportowania, bez kopiowania i wklejania
 • Brak konieczności ponownego kodowania i przebudowywania plików dzięki aktualizacjom Dynamics 365 Business Central - redukcja czasu i kosztów

Rozwiązania Jet Reports są skierowane do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od branży, ponieważ usprawniają analizy biznesowe i raportowanie. Jest to narzędzie przydatne wszędzie tam, gdzie liczy się dostęp do wiarygodnych informacji opartych na szczegółowych danych.

Jet Reports jest profesjonalnym i kompletnym pakietem służącym do łatwego generowania raportów i zestawień. Dane pobierane z Microsoft NAV i Microsoft CRM są generowane na raporty w przejrzystej formie dla użytkownika, do postaci arkusza kalkulacyjnego Excel, który większości z nas nie jest obcy.

Gdzie go znaleźć ? Na wstążce w Excelu mamy dodatkową kartę JET, w której znajdują się ustawienia połączeń danych z Microsoft Dynamics NAV czy 365 Business Central.

(90) Jet Reports Demo - Introduction - YouTube

Skontaktuj się z nami a przedstawimy Ci więcej szczegółów

Opublikowano


Magazyn w chmurze kontra serwery lokalne

Jakiś czas temu firma Microsoft dała nam możliwości przechowywania informacji w chmurze. Warto porównać tę opcję do standardowego sposobu przechowywania plików, czyli do serwerów lokalnych. Który z wyborów jest lepszy dla firmy? Czy oba są równie bezpieczne? Może idealną opcją jest rozwiązanie hybrydowe, czyli połączenie obu tych opcji?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz po przeczytaniu tego artykułu.

Warto zacząć od wyjaśnienia czym jest magazyn lokalny i co kryje się pod pojęciem magazyn w chmurze.

Magazyn lokalny oznacza, że serwer firmy jest hostowany w obrębie infrastruktury organizacji — często znajduje się on fizycznie w siedzibie firmy. Prace administracyjne i konserwacyjne wykonuje wewnętrzny zespół lub partner IT. Wszystkie informacje i dane wymieniane są pomiędzy komputerami poprzez sieć lokalną.

Twoje dane w magazynie w chmurze natomiast są hostowane przez zewnętrznego dostawcę usług, takiego jak firma Microsoft. Współpracując z nami i wybierając opcję magazynowania w chmurze, to właśnie ów dostawca chmury kupuje, instaluje i konserwuje cały sprzęt, oprogramowanie i inną potrzebną infrastrukturę w swoich centrach danych. Ty zyskujesz do nich dostęp i zarządzasz danymi swojej firmy na dowolnym urządzeniu np. komputerze, lub poprzez aplikację mobilną.

Porównajmy obie opcje w kilku aspektach przedstawiając je w tabeli:

 Serwery lokalneMagazyn w chmurze
Koszty i konserwacjaDuży kapitał na zakup serwerów, koszty konserwacji, naprawy, licencji, instalacji, obsługi technicznej, personelu do bieżącej obsługi i lokalu do przestrzeni biurowej. Są to też stałe koszty aktualizacji sprzętu, oprogramowania i licencji. Poniesiesz też dodatkowe koszty w przypadku konieczności wymiany sprzętu na nowszy.

Brak kosztów ponoszonych z góry to ogromna zaleta. Płacisz tylko za bieżące miesięczne koszty subskrypcji. Konserwacja, aktualizacje oprogramowania, zabezpieczenia i pomoc techniczna należą do obowiązków dostawcy chmury — Twoi pracownicy nie muszą poświęcać cennego czasu na rozwiązywanie problemów.

Dodatkowo zabezpieczenia, dodatki i miejsce w chmurze otrzymujesz w wybranym pakiecie.

Ochrona przed zagrożeniami i zabezpieczenia

Osoby wybierające rozwiązania lokalne często kierują się poczuciem większej kontroli nad danymi. Sami nimi zarządzają i nie udostępniają ich zewnętrznym firmom. W tym wypadku odpowiedzialność za bezpieczeństwo i oprogramowanie należy wyłącznie do owej firmy.

Potrzebna do tego jest wysoce specjalistyczna wiedza, monitoring i konserwacja serwerów. Dobra zapora, szyfrowanie i kontrola dostępu wymagają dużej ilości czasu i pieniędzy.

Mimo obaw co do bezpieczeństwa usług chmurowych, zabezpieczenia u czołowych dostawców chmury są najlepsze na rynku, co dla Twojej firmy oznacza możliwość skupienia się na innych aspektach prowadzenia działalności. Według oszacowań firmy Gartner, liczba zagrożeń bezpieczeństwa usług chmurowych będzie o 60% mniejsza niż w przypadku serwerów lokalnych. Od dobrego dostawcy usług chmurowych otrzymasz też:

 • Systemy kontroli dostępu
 • Ciągłe monitorowanie zagrożeń
 • Szyfrowanie danych przesyłanych i magazynowanych
 • Zabezpieczenia fizycznych centrów danych
 • Ochronę sieci
 • Zabezpieczenia aplikacji
 • Nadmiarowość danych
 • Ciągłą walidację
 • Ochronę przed zbiorczym usuwaniem plików
 • Monitorowanie podejrzanej aktywności i logowań
ZgodnośćPotrzebujesz tu ekspertów ze specjalistyczną wiedzą. Musisz zapewnić prawidłową konfigurację i konserwację swoich systemów, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi danego profilu działalności. W tym celu potrzebujesz odpowiednich pracowników i zasobów.Najlepsi dostawcy chmury dysponują zespołami ekspertów, którzy mają certyfikaty zgodności w wielu kluczowych branżach. Pamiętaj, aby zapytać swojego dostawcę chmury o certyfikaty zgodności i wyniki inspekcji.
SkalowanieSkalowanie w przypadku magazynu lokalnego to zakup dodatkowych podzespołów, takich jak RAM czy CPU, w momencie, gdy Twoja infrastruktura lokalna nie jest już w stanie obsłużyć zmieniających się obciążeń. Oznacza to przeznaczenie pieniędzy, pracy, specjalistycznej wiedzy cennego czasu

Nie ma konieczności kupowania dodatkowych serwerów i wdrażania ich do infrastruktury, skalowania maszyn wirtualnych i usług dokonasz używając wbudowanych funkcji, za pomocą kilku kliknięć.

Łatwe skalowanie w górę, w dół, w poziomie i w pionie, również automatyczne.

Opcja ta jest bardziej ekonomiczna.

Niezawodność

Osoby pracujące w siedzibie firmy nie potrzebują połączenia internetowego, aby uzyskać do niego dostęp, ale ogranicza możliwość pracy zdalnej, co w dzisiejszych czasach znacznie utrudnia działanie firmy.

Potrzebne do zachowania wysokiego poziomu dostępności i bezpieczeństwa łącze szerokopasmowe, zasilanie zapasowe i backupy generują dodatkowe koszty.

Do właściwego działania usług chmurowych potrzebne jest szybkie i stabilne łącze InternetoweOpcja ta nie ogranicza pracowników zdalnych, aplikacje są w założeniu dostępne wszędzie.
Kopia zapasowa danych

Większe ryzyko utraty danych dla firmy, wynikające z częstego braku nadmiarowości infrastruktury, charakterystycznego dla dużych dostawców usług chmury publicznej.

Nierzadko firmy wybierają opcję magazynu lokalnego, ale z kopią zapasową swoich danych w chmurze.

Domyślnie dostępne są funkcje, pozwalające uniknąć utraty danych:

 • wbudowana nadmiarowość,
 • tryb failover,
 • kopie zapasowe,
 • bieżące monitorowanie stanu usług
Dostęp do serweraZwykle możliwy tylko lokalnie, coraz częściej mobilnie i zdalnie. Zwykle pracownicy pracują w jednym biurze.

Taki sam dostęp z biura i zdalnie (z domu, podróży).

Do wygodnej pracy konieczny jest dostęp do szybkiego i stabilnego łącza Internetowego.

Integracja starszych systemów i aplikacjiStarsze aplikacje biznesowe, które uzyskują bezpośredni dostęp do lokalnego serwera plików, muszą pozostać na serwerach lokalnych, jeśli nie chcesz lub nie możesz z nich zrezygnować czy przeprowadzić migracji do nowszych wersji.To dostawca będzie ponosić koszty konserwacji, implementacji i obsługi Twojego oprogramowania zamiast Ciebie.

Rozwiązanie hybrydowe:

Zwiększa zwinność działań IT i maksymalizuje wydajność. Daje to poczucie:

 • Kontroli: poufne zasoby pozostają w firmie
 • Elastyczności: dodatkowe zasoby są dostępne w chmurze w razie potrzeby
 • Ekonomiczność: płacisz za dodatkową moc obliczeniową tylko wtedy, gdy jest potrzebna
 • Łatwość: możesz przeprowadzać migrację stopniowo, dzieląc ją na etapy

Wydaje się to być rozwiązaniem idealnym, jednak jak pokazuje praktyka jest ono głównie tymczasowe, z uwagi na stale zwiększający się procent zasobów lokowanych w chmurze przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Pokazuje to, że w praktyce usługi chmurowe mają duży, stale zwiększający się potencjał.

Usługi chmurowe mają wiele zalet, wciąż jednak da się zauważyć zwolenników serwerów lokalnych. Która wersja jest idealna dla Twojej firmy? Odpowiedź na to pytanie jak widać zależy od wielu czynników.

 

 

Źródło: Magazyn w chmurze kontra serwery lokalne: 9 rzeczy, o których należy pamiętać (microsoft.com) 
Opublikowano


Prosta praca hybrydowa z Microsoft Teams Rooms i Microsoft Viva. Poznaj innowacyjne rozwiązania firmy Microsoft

 

Ty też nie możesz doczekać się ponownej pracy z innymi na żywo? Rozwiązania, których używasz do pracy online nie są dla Ciebie wystarczające? Nie ważne, czy odpowiedziałeś twierdząco, firma Microsoft stale pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi ulepszenia pracy hybrydowej. Ważne jest, aby zostały znalezione nowe sposoby połączenia się niezależnie od miejsca pobytu (biuro, dom, podróż). Firma Microsoft uważa, że przyszłością jest właśnie praca hybrydowa i aby osiągnąć w niej sukces należy przekształcić organizację wprowadzając nowe modele operacyjne.

 

Nowa, hybrydowa, naturalna rzeczywistość

 Odkąd COVID-19 zmusił nas do zamknięcia biur i pracy z domu, usługa Microsoft Teams , łączyła w sobie czat, połącznia telefoniczne, spotkania oraz automatyzację procesów biznesowych. Firma Microsoft wstępując w hybrydową rzeczywistość stara się opracować nowe środowisko w usłudze Teams, aby każdy „został usłyszany”, czyli by osoby, które nie mogą być w danej chwili w sali konferencyjnej mogły w równym stopniu uczestniczyć w spotkaniu wraz z osobami obecnymi w sali.

Podczas epidemii zostało zauważone, że praca zdalna działa niekorzystnie na nasze zdrowie. Jesteśmy zmęczeni ciągłymi spotkaniami w wirtualnej rzeczywistości i przeciążeniem cyfrowym, nie umiemy skutecznie oddzielić pracy z domu od prywatnych zajęć, a nasze samopoczucie nie jest dobre. Z pomocą przychodzi firma Microsoft, która wprowadziła Microsoft Viva czyli zintegrowaną platformę środowiska pracownika do usługi Teams, w której pracownicy mogą znaleźć sposób na kontrole swojego czasu pracy.

 

Ochrona czasu i dbanie o dobre samopoczucie

W odpowiedzi na zwiększony stres, trudności ze skupieniem w pracy zdalnej, firma Microsoft postanowiła wesprzeć użytkowników prezentując rozwiązanie Headspace w aplikacji Viva usługi Teams. Może ona pomóc poprawić kondycję i zmniejszyć stres. Relaks, wyznaczenie godzin pracy, czy też świadome rozpoczęcie dnia to efekty, które uda Ci się uzyskać między innymi dzięki zestawowi medytacji z przewodnikiem, czy ćwiczeniom świadomości. Do tego czasomierze czy czas wyciszenia, by wspomóc równowagę i ochronę czasu prywatnego.

 

Uczestnictwo na równych, elastycznych zasadach — w domu, w biurze i w podróży

Nowym ulepszeniem hybrydowych środowisk spotkań w aplikacji Rooms usługi Microsoft Teams będzie nowy układ pomieszczenia z galerią wideo na dole, dzięki temu uczestnicy w sali będą mieć lepszy kontakt z tymi zdalnymi i każdy będzie czuł, że ma swoje miejsce przy stole. Aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w spotkaniu zawartość okna będzie otoczona planem spotkania, zadaniami oraz notatkami. Osoby w sali konferencyjnej będą miały dostęp do czatu i będą mogły w nim odpowiadać na komentarze.

W rozwiązaniu Rooms znajdzie się też powiększony obszar wideo oraz dostępne będą nowe układy, aby obrazy zdalnych uczestników były większe i bardziej realistyczne. Co więcej, dostępnych będzie więcej funkcji z klasycznej aplikacji takich jak dynamiczne reakcje, wyróżnianie, do tego przypięcie wiadomości czatu, strumieni wideo oraz odpowiadanie na określoną wiadomość, co pozwala zachować kontekst rozmowy. Automatyczne dodawanie notatek, planu i zadań ze spotkań na nowej stronie głównej programu OneNote to wisienka na torcie.

Firmy JabraLogitechPoly oraz Neat, używają zaawansowanej technologii kamer, aby każda osoba w pomieszczeniu była dobrze widoczna podczas spotkań online. Od teraz dostępne są Inteligentne głośniki Teams od firm EPOS i Yealink, które zostały zaprojektowane specjalnie Teams Rooms. Rozpoznają głos mówiącej i tworzą automatyczne notatki, aby inni mogli skupić się na konwersacji, osoby nieobecne zaś mogą zaznajomić się z zapisem w późniejszym terminie.

Na urządzenia Surface Hub także jest dostępne nowe środowisko Teams Rooms, które zawiera najpopularniejsze funkcje spotkań i kontrolek z wersji klasycznej takich jak zmodernizowaną scenę spotkania, tryb Razem oraz środowisko PowerPoint Live. Na jesieni ma być też dostępne środowisko Microsoft Whiteboars na urządzeniach Surface Hub, aby wszyscy mogli rysować i pisać na tej samej cyfrowej kanwie.

W aplikacji Whiteboard też utworzone zostało nowe środowisko, które umożliwia uczestnikom zdalnym łatwe prowadzenie sesji tablicowych, w których szybciej można opracować pomysły i śledzić zawartość dodawaną przesz współtwórców. „Burza mózgów”, od dziś jest możliwa nie tylko w spotkaniach na żywo.

Aby spotkanie hybrydowe było efektywne i każdy mógł prezentować i odbierać prezentację w sposób atrakcyjny, usługa PowerPoint Live także otrzymała nowe funkcje. Między innymi tłumaczenie slajdów, by każdy mógł wyświetlić prezentację w wybranym języku. Środowisko pisma odręcznego pozwala na robienie notatek na slajdach podczas prezentacji, a wskaźnik laserowy umożliwia zwrócenie uwagi na najważniejsze zagadnienia. Te najnowsze funkcje są także dostępne w aplikacji mobilnej Teams.

Elastyczne składniki można także wykorzystywać w aplikacji Outlook — w poczcie e-mail i kalendarzu — co ułatwia zarządzanie czasem, planem, notatkami i zadaniami w aplikacjach.

Źródło: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/blog/2021/06/17/new-hybrid-work-innovations-in-microsoft-teams-rooms-fluid-and-microsoft-viva/
Opublikowano


RapidStart w Microsoft Dynamics 365 Business Central

RapidStart to narzędzie w systemie Microsoft Dynamics , które umożliwia użytkownikom:

 • wyodrębnianie danych z bazy,
 • importowanie danych do NAV
 • aktualizowanie istniejących danych w NAV

Szczególnie przydatny jest przy wdrażaniu oprogramowania Microsoft, gdzie pokazuje pełnię swoich możliwości oraz prostotę działania. Użytkownik po wygenerowaniu w Microsoft Dynamics 365 Business Central odpowiedniej tabeli do arkusza Excel może skopiować do niej dane historyczne z poprzednich systemów ERP takie jak plan kont (obraz 1 i 2) zestawienie dostawców i klientów, materiały, zapasy, cenniki a także zapisy księgowe oraz bilans otwarcia. Tak przygotowany plik może być potem zaimportowany do systemu dosłownie kilkoma kliknięciami.

Ponadto system zweryfikuje dane i zgłosi wszelkie błędy przed zastosowaniem ich w bazie danych NAV. Narzędzie to znacznie ułatwia życie użytkownikom NAV, zwłaszcza gdy trzeba zaimportować do systemu dużą liczbę rekordów.

Na co dzień funkcjonalność RapidStart pomaga zautomatyzować i przyspieszyć aktualizację danych np. na kartotekach zapasów (obraz 3) materiałów, dostawców i odbiorców. Użytkownik może stworzyć własne layouty ułatwiające eksport edycję i późniejszy import danych.

Dla przykładu eksport tabeli towarów umożliwia edycję w programie excel wymiarów, wagi, objętości, przypisanych dostawców, opisów oraz wielu innych danych bez potrzeby otwierania poszczególnych kartotek w Microsoft Dynamics 365 Business Central.

RapidStart jako narzędzie w systemie Microsoft Dynamics znacznie ułatwia działanie. Automatyzuje, przyspiesza, weryfikuje i zgłasza błędy. Jest więc nieocenioną pomocą przy pracy na dużej ilości danych, kiedy łatwo o popełnienie błędów.

Opublikowano